W dniu 22.11.2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów, zgodnie z którym firma Transbit Sp. z o.o., w zakresie organizowania i nadzoru nad realizacją zadań na rzecz obronności państwa znalazła się we właściwości Ministra Obrony Narodowej.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. poz. 1871, z 2016 r. poz. 1325 oraz z 2017 r. poz. 1075) wprowadza się firmę Transbit Sp.  z o.o.

W związku z powyższym Transbit Sp. z o.o. został włączony w obowiązujący w resorcie obrony narodowej system przygotowań obronnych dedykowany przedsiębiorcom, którzy realizują zadania na rzecz obronności państwa nakładane na nich przez MON w trybie ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1232 z późn. zm.).