Produkty

Cechy produktu

BERTEST 2009

Miernik stopy błędów

5b4f5f9a3ccb86a4d341fb52b1dfa3c5fa9e4a23.jpg

Miernik stopy błędów Bertest 2009 przeznaczony jest do stosowania w zestawach sprzętu przewoźnego (np. aparatowniach) i stacjonarnego. Służy do badania jakości systemów telekomunikacyjnych w oparciu o pomiar bitowej stopy błędów BER (ang. Bit Error Rate).

Urządzenie jest przeznaczone do współpracy z dowolnym urządzeniem cyfrowym wyposażonym w styki EUROCOM D/1, STANAG 4210, G.703 lub styk optyczny λ = 1310 nm z kodowaniem bifazowym.

Miernik stopy błędów Bertest 2009 umożliwia:

  • pomiar bitowej stopy błędów;
  • pomiar liczby błędów bitowych;
  • pomiar liczby strat synchronizacji na interfejsach: Eurocom, Stanag, G.703 oraz optycznym;
  • wstrzykiwanie błędów o zadanej stałej stopie (rozkład równomierny);
  • wstrzykiwanie paczek błędów w ilości 10, 100 lub 1000 (z odstępem 100 bitów między błędami) lub błędów pojedynczych.

Urządzenie posiada sygnalizację wizualną stanu pomiarowego i możliwość sterowania przez pulpit użytkownika.

Miernik stopy błędów Bertest 2009 kwalifikuje się do grupy N.1-UZ-II(A i B) wg NO?06?A101 i NO?06?A103, w zakresie temperatur pracy wynoszącym od plus 5°C do plus 40°C oraz odstępstwem w zakresie temperatur granicznych (przechowywania) wynoszącym od minus 40°C do plus 50°C.

Pobierz ulotkę:

 

Parametry techniczne

PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI FUNKCJONALNE
Realizacja pomiarów bitowej stopy błędów, ilości błędów bitowych oraz strat synchronizacji
Możliwość tworzenia pętli lokalnej i traktowej
Funkcja wyboru źródła synchronizacji zegara, rodzaju i szybkości traktu oraz timer’a
Wyposażenie w zegar czasu rzeczywistego (RTC) i pamięć nieulotną
Współpraca z komputerem sterującym, wyposażonym w interfejs 10/100Base-T/TX
 
 
INTERFEJSY
Dwa interfejsy traktowe elektryczne TRAKT 1 i TRAKT 2
  Złącze 8D0C11W35SN Souriau
zgodne z normami STANAG  
Przepływność 256 kb/s, 512 kb/s, 1024 kb/s, 2048 kb/s
Eurocom  
Przepływność 256 kb/s, 512 kb/s, 1024 kb/s, 2048 kb/s
G.703  
Przepływność 2048 kb/s, 8448 kb/s
Dwa interfejsy traktowe optyczne TRAKT 3 i TRAKT 4
  Złącze ST (wielomodowe, bifazowe)
Przepływność 256 kb/s, 512 kb/s, 1024 kb/s, 2048 kb/s. 8448 kb/s, 34 Mb/s
Długość fali 1310 nm
Moc optyczna nadajnika ?12(±2) dBm
Czułość odbiornika 28 dB
Złącze zasilania 27V
  Złącze 8D0C13W04PN Souriau
Złącze do podłączenia komputera sterującego ETH (10/100Base-T/TX)
  Złącze RJFTV21G Amphenol
Przepływność 10/100 Mb/s
 
 
ZASILANIE
Napięcie zasilające +27 V (-18%, +10%)
Pobór mocy <20 W
 
 
INNE PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary urządzenia (WxSxG) 207x232x101 mm
Wymiary walizki transportowej (WxSxG) 265x365x153 mm
Masa urządzenia < 4 kg
Masa urządzenia z walizką transportową, zasilaczem i przewodami pomiarowymi < 7 kg
Klasyfikacja mechaniczno-klimatyczna Grupa N.1?UZ?II(A i B), wg NO?06?A101÷108 (sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej)
Zakres temperatur pracy +5 do +40°C
Zakres temperatur przechowywania -40 do +50°C
Odporność na wilgotność 95-98% przy +40°C