Produkty

Cechy produktu

MK-16BW-01, BG-01

Moduły komputerowe

mk-16bw-01.png

Moduły MK-16B przeznaczone są do montowania wewnątrz urządzeń cyfrowych systemów łączności, posiadających kasetę typu 3U z odpowiednią magistralą.

Moduły MK-16BG różnią się od modułów MK-16BW tylko rodzajem złącza magistrali (gniazdo/wtyk), natomiast wykonanie -01 posiada dodatkową możliwość sterowania linią DCD.

MK-16B posiadają możliwość pracy w jednym z dwóch trybów:

  • praca w trybie MK-16A, z kanałem podstawowym o przepływności 16 kb/s;
  • praca w trybie MK-64, z kanałem podstawowym o przepływności 64 kb/s.

Urządzenia MK-16B przeznaczone są do pracy w ruchomych i stacjonarnych obiektach zautomatyzowanych miejsc pracy osób funkcyjnych oraz w obiektach zautomatyzowanych systemów dowodzenia i kierowania, wykorzystujących cyfrowy system łączności STORCZYK. Przy współpracy z krotnicami KX-30A i łącznicami ŁC-240A powinny być stosowane do organizacji polowych i stacjonarnych węzłów łączności oraz stanowisk abonenckich, pełniąc funkcje urządzeń transmisji danych tego systemu. Po stronie stacyjnej MK-16B współpracuje ze środkami informatycznymi poprzez styk V.24 (RS232C).

Urządzenia MK-16B, po zainstalowaniu w kasecie spełniającej odpowiednie wymagania, kwalifikują się do grupy N4-UZ-II-(A i B) wg NO-06-A101 i NO-06-A103 (sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej), z odstępstwem w zakresie temperatur pracy i temperatur przechowywania.

MK-16B, pracujące w trybie MK-16A, łączy się stroną liniową do cyfrowych linii abonenckich krotnic systemu STORCZYK (np. KX-30A, KX-30M), natomiast pracujące w trybie MK-64 do krotnic KX-30/PCM, wyposażonych w pakiety stykowe KCA, za pomocą dwuprzewodowej linii kablowej. Jako linia kablowa może być wykorzystywana jedna para wieloparowych kabli abonenckich. Zasięg łączności zależy od parametrów linii.

Moduły umożliwiają wykorzystanie cyfrowego systemu łączności przez pojedyncze komputery osobiste (np. typu IBM-PC), sieci lokalne, systemy wielodostępne lub inne urządzenia informatyczne posiadające styk V.24 (np. faksy OF-38). MK-16B zapewniają automatyczne zestawianie połączeń i transmisję danych w czasie rzeczywistym pomiędzy wyżej przedstawionymi urządzeniami informatycznymi, poprzez cyfrowy system komutacji kanałów, zbudowany z łącznic ŁC-240A i krotnic KX-30A (łącznico-krotnic ŁK-24A).

Pobierz ulotkę:

 

Parametry techniczne

PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI FUNKCJONALNE
Możliwość pracy w trybie urządzeń MK-16A i MK-64
Możliwość instalacji w kasetach modemowych 3U - duże upakowanie modułów w małej przestrzeni
Łatwa obsługa i identyfikacja stanu i błędów
Automatyczne łączenie się abonentów komputerowych systemu za pomocą poleceń standardu Hayes'a - tyb pracy MK-16A, asynchroniczny
Transmisja danych w trybie asynchronicznym
Transmisja danych w trybie asynchronicznym z blokową korekcją błędów
Pomiar jakości kanału - tryb pracy MK-16A
Ręczne (za pomocą klawiatury) zestawienie połączenia i oddanie łącza dla urządzeń, które nie posiadają zaimplementowanego protokołu Hayes'a - tryb pracy MK-16A
Transmisja danych w trybie synchronicznym z przepływnością 16,32, 64 kb/s (tryb pracy MK-16A) lub 64 kb/s (tryb pracy MK-64)
Transmisja danych w trybie synchronicznym z blokową korekcją błędów z przepływnością ok.9600 b/s (ręczne zestawianie łącza) - tryb pracy MK-16A
 
WSPÓŁPRACA Z PC
Szybkość transmisji 1200, 2400, 4800, 9600 lub 19200 b/s
Zasięg zależny od typu linii
  od 0 do 5 km (w trybie MK-16A) - 16 kb/s
  od 0 do 3 km (w trybie MK-64) - 64 kb/s
 
ZŁĄCZA
Złącze magistrali typu 881096 Zasilanie pakietu, styk RS-232C, linia abonencka
Złącze typu DBML25SF styk RS-232C, PO-16, linia abonencka
 
ZASILANIE
Napięcie zasilające +5V ( o dopuszczalnym zakresie zmian od 4,75 do 5,25 V) z magistrali urządzenia, w którym jest zainstalowane
Pobór mocy < 200mA
    
INNE PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary urządzenia 206x130 mm
Masa urządzenia < 1.2 kg
Klasyfikacja mechaniczno-klimatyczna Grupa N.4-UZ-II(A i B), wg NO-06-A101÷108 (sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej)
Kompatybilność elektromagnetyczna NO-06-A200 w zakresie: KRE-02, KCE-02,KRS-02,KCS-01,KCS-06
Zakres temperatur pracy od -20°C do +55°C
Zakres temperatur granicznych od –40°C do +60°C.
Odporność na wilgotność 90% dla +25°C (bez kondensacji)
Podane parametry nie mają charakteru wiążącej specyfikacji. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych urządzenia.