Regenerator RK-4SH-01 umożliwia zestawianie dalekosiężnych połączeń kablowych pomiędzy obiektami wyposażonymi w urządzeniami łączności obsługujące trakty typu STANAG 4210. Za pomocą regeneratorów można zestawiać łącza z wykorzystaniem lekkich kabli jednoparowych typu PKL 1×2 lub ciężkich kabli dalekosiężnych typu PKD 2×2. Regeneratory umożliwiają kablowe podłączenie obiektów łączności do aparatowni typu AT i AK systemu STORCZYK 2000.

Regenerator RK-4SH-01 umożliwia przekształcenie czterech traktów stacyjnych podłączonych do złącza 4210 pracujących w standardzie STANAG 4210 na trakty liniowe dostępne na złączu LINIA w jednym z wybranych standardów:

  • trakt 1: SHDSL 1-parowy, SHDSL 2-parowy i HDSL;
  • trakt 2: SHDSL 1-parowy, SHDSL 2-parowy i G.703;
  • trakt 3 i 4: SHDSL 1-parowy, SHDSL 2-parowy.

Wybór trybu pracy traktów liniowych oraz zapięcie pętli wykonuje się przy pomocy czterech przycisków, tryb niezależnie dla każdego traktu.

Dla trybów SHDSL 1-parowego i 2-parowego dostępny jest wybór jednej z trzech szybkości pracy regeneratora: 512, 1024 i 2048 kb/s.

Dla traktu liniowego HDSL dostępny jest wybór trybu Master lub Slave.

Regenerator RK-4SH-01 nie może być mocowany bezpośrednio na pancerzu lub konstrukcji sztywno z tym pancerzem połączonej. Regenerator RK-4SH-01 nie jest przewidziany do pracy w ruchu.

Pobierz ulotkę:

 

Parametry techniczne

PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI FUNCJONALNE
Regenerator traktów
Konwersja 4 traktów STANAG 4210 na trakty SHDSL, HDSL i G.703
Trakty SHDSL 1- i 2-parowe
Tryb Master lub Slave dla traktu HDSL
Konfiguracja z lokalnego pulpitu
 
INTERFEJSY
Trakty elektryczne stacyjne 4 x STANAG 4210
  Złącze 8D0C13W08SN Souriau
Przepustowość Do 2Mb/s
Trakty elektryczne liniowe Trakt 1: SHDSL 1-/2-parowy, HDSL
  Trakt 2: SHDSL 1-/2-parowy, G.703
  Trakt 3: SHDSL 1-/2-parowy
  Trakt 4: SHDSL 1-/2-parowy
  Złącze MFM-002RZN (MFM-49-07-011-5-0.5-LC) Amphenol
Przepustowość SHDSL: 512, 1024, 2048 kb/s
  HDSL: 2048 kb/s
  G.703: 2048 kb/s
 
ZASILANIE
Napięcie zasilające +27 VDC (od 19V do 56V)
Pobór mocy <75 W
 
INNE PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary urządzenia (WxSxG) 162x250x75,5 mm
Masa urządzenia <2,4 kg
Klasyfikacja mechaniczno-klimatyczna grupa N.7, N.9 lub N.11-O-II (A i B),wg NO-06-A101÷108 (sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej)
Kompatybilność elektromagnetyczna NO-06-A200 (KRE-02, KCE-02, KCS-01, KCS-06, KCS-07, KCS-08, KRS-02)
Zakres temperatur pracy Od -30°C  do +50°C
Zakres temperatur granicznych Od -40°C do +65°C
Odporność na wilgotność 95-98% przy +40°C