Produkty

Cechy produktu

ZS-1

Zasilacz

zs-1_praw.jpg

Zasilacz ZS-1 jest przeznaczony do zasilania radiolinii rodziny RL-450. Dostarcza stabilizowanego napięcia stałego +27 V przy dopuszczalnym prądzie 8A.  Może być używany do zasilania dowolnych urządzeń wymagających napięcia +27 V, których prąd nie przekracza 8A a średni pobór mocy jest mniejszy od 216 W.

Zasilacz ZS-1 kwalifikuje się do grupy N.7-U-II(A i B) wg WPN-84/N-01003 (sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej) z ograniczeniem temperatur pracy w zakresie od minus 30°C do plus 50°C i temperatur granicznych od -40 do +65°C.

Zasilacz posiada ograniczenie prądu wyjściowego (na poziomie od 10.0 A do 14.1 A), jest odporny na zwarcie wyjścia, posiada zabezpieczenie nadnapięciowe i nadprądowe wejścia.
Zasilacz oznaczony jest znakiem bezpieczeństwa B. Spełnia wymagania bezpieczeństwa wg normy PN-EN 60950:2000 oraz PN-EN 55022:2000 (Zakład Certyfikacji Eltest, Certyfikat nr B/66/0189/04).

 

Parametry techniczne

 
PARAMETRY OGÓLNE
Napięcie wejściowe Przemienne, 230 V (+10%..-15%), 50 Hz
Pobór prądu Maks. 1.5 A (wartość skuteczna przy obciążeniu 8 A)
Napięcie wyjściowe Stałe, stabilizowane, +27 V (wartość skuteczna napięcia pulsacji nie przekracza 3% wartości nominalnej napięcia wyjściowego)
Łączna obciążalność wyjść Maks. 8 A
Masa <3,5 kg (bez kabla zasilającego)
Wymiary (WxSxG) 86x153x278 mm
Klasyfikacja mechaniczno-klimatyczna Grupa N.7-UZ-II(A i B) wg WPN-84/N-01003
Zakres temperatur pracy od -30°C do +50°C
zakres temperatur granicznych (przechowywania) od -40°C do +65°C
Wilgotność 98% przy temperaturze +25°C
 
Podane parametry nie mają charakteru wiążącej specyfikacji. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych urządzenia.