Produkty

Cechy produktu

KC-2002-01

Komparator częstotliwości

kc-2002-01_front.jpg

Komparator częstotliwości KC-2002-01 jest przeznaczony do pomiaru częstotliwości i odstrojenia częstotliwości sygnału na interfejsie w standardzie EUROCOM D/1, STANAG 4210, G.703. Komparator częstotliwości KC-2002-01 może być stosowany do pomiaru odstrojenia wewnętrznych wzorców częstotliwości w sprzęcie łączności specjalnej oraz umożliwia ich automatyczną kalibrację, jeśli urządzenie udostępnia funkcjonalność strojenia zdalnego.

Komparator częstotliwości KC-2002-01 posiada sygnalizację wizualną stanu pomiarowego i możliwość sterowania przez użytkownika. Urządzenie opcjonalnie może być wyposażone w zestaw GPS oraz zasilacz 230 VAC 24 VDC.

Komparator KC-2002-01 kwalifikuje się do grupy N.1-UZ-II(A i B) wg NO-06-A101 i NO-06-A103 (sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej) w zakresie temperatur pracy wynoszącym od plus 5°C do plus 40°C i z odstępstwem w zakresie temperatur granicznych (przechowywania), wynoszącym od minus 40°C do plus 50°C. Komparator jest przystosowany do instalowania w ogrzewanych pomieszczeniach i budowlach (maksymalna wilgotność względna 80% przy temperaturze +25°C).

Pobierz ulotkę: