Produkty

Cechy produktu

KO-2es-01

Konwerter optyczny (STANAG 4210 - OPTO)

KO-2es-01_500.jpg
02e0886ea04e5d730d340dd3a285421331382af4.jpg
KO-2es-01_500.jpg

Konwertery optyczne KO-2es-01 przeznaczone są do tworzenia traktów cyfrowych o przepływnościach od 128 kb/s do 2048 kb/s na bazie włókien światłowodowych z kabli stacjonarnych. Tworzone przez konwertery trakty cyfrowe przeznaczone są do pracy w Podsystemie Cyfrowej Łączności Utajnionej (PCŁU), polowym systemie łączności tworzonym przez aparatownie komutacyjne (AK) i transmisyjne (AT) oraz do współpracy z systemem publicznym.

Para konwerterów światłowodowych KO-2es-01, połączona kablem światłowodowym, może tworzyć trakt cyfrowy o szybkości 128, 256, 512, 1024 lub 2048 kb/s. Zmiana szybkości pracy oraz trybu pracy dokonywana jest ręcznie przy pomocy przycisków znajdujących się na płycie czołowej konwertera. Zasięg konwertera zależy od tłumienia mocy sygnału w linii światłowodowej i nie zależy od szybkości transmisji. Maksymalne tłumienie linii światłowodowej nie powinno przekraczać 16 dB.

Konwerter współpracuje po stronie stacyjnej z łącznicami i krotnicami systemu STORCZYK poprzez grupowe urządzenie utajniające, stykiem grupowym typu STANAG 4210 (złącze TRAKT). Możliwa jest także praca bezpośrednio z łącznicą, z ominięciem urządzenia utajniającego (tzw. praca jawna).

Po stronie liniowej konwertery współpracują pomiędzy sobą poprzez kable światłowodowe dwuwłóknowe wielomodowe 62.5/125 µm lub 50/125 µm.

Po podłączeniu kabla światłowodowego, kabla stacyjnego typu SG-2 lub SG-4 do urządzenia współpracującego oraz napięcia zasilającego urządzenie jest gotowe do pracy po czasie nie przekraczającym 1 minuty.

KO-2es-01 wykonany jest w grupie N.7, N.9 i N.11-O-II(A i B) wg NO-06-A101 i NO-06-A103 (sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej) w zakresie temperatur pracy wynoszącym od -30°C do +60°C i odstępstwem w zakresie temperatur granicznych (przechowywania), wynoszącym od -40°C do +65°C.

KO-2es-01 jest urządzeniem przystosowanym do pracy w ruchu i przeznaczonym do eksploatacji w trzech położeniach. KO-2es-01 nie może być montowane bezpośrednio na pancerzu pojazdu lub ścianie kontenera. Montaż możliwy jest z wykorzystaniem specjalnych elementów amortyzujących dostarczanych przez producenta (opcja).

Pobierz ulotkę: