Łącznico-krotnica ŁK-24VC-EX-01 jest urządzeniem zapewniającym wymianę informacji fonicznej pomiędzy członkami załogi np. obiektu dowodzenia, jak również członkami załogi, a współpracującymi osobami funkcyjnymi znajdującymi się w innych obiektach.

Urządzenie współpracuje poprzez trakt z urządzeniem ŁK-24VC, integrując w tym zestawie systemy telefonii VoIP, analogowej i STORCZYK.

Urządzenie obsługuje:

  • 14 aparatów telefonicznych analogowych CA lub cyfrowych,
  • 2 połączenia, poprzez sieć łączności, z aparatami AC-16D lub F (z wyprowadzonym lokalnie interfejsem RS232C kompatybilnym z interfejsem RS232C aparatu AC-16F),
  • 11 traktów cyfrowych w standardzie systemu STORCZYK oraz standardzie DSS1, z możliwością włączenia abonentów lokalnej sieci komputerowej do sieci szkieletowej tworzonej na bazie systemu STORCZYK lub na bazie systemów publicznych.

Urządzenie współpracuje poprzez ŁK-24VC z systemami telefonii VoIP zgodnej z H.323 i SIP.

Łącznico-krotnica może być wykorzystywana do budowania małych polowych węzłów łączności tworzonych wokół wozów dowodzenia.

ŁK-24VC-EX-01 jest urządzeniem funkcjonującym (pracującym) podczas ruchu (po zamocowaniu na platformie amortyzującej) i przeznaczonym do eksploatacji w jednym położeniu.

Pobierz ulotkę: