Pakiet KCA przeznaczony jest do instalacji w krotnicy KX-30/PCM, KX-30/PCM8 lub KX-30/PCM/P, służy do współpracy z jednotorowymi aparatami telefonicznymi typu CB o sygnalizacji dekadowej lub DTMF. Obsługuje dwa niezależne kanały. Para krotnic wyposażona w pakiety KCA i KCC zastępuje dwa naturalne łącza abonenckie.

Przeznaczenie:

 • Budowa dostępowych analogowych łączy abonenckich na bazie dzierżawionych par miedzianych umożliwiających połączenie pomiędzy aparatami i centralami telefonicznymi centralnej baterii;
 • Budowa dalekosiężnych łączy akustycznych niekomutowanych bez sygnalizacji;
 • Budowa systemów teletransmisyjnych opartych na modemach jednotorowych.

Funkcje pakietu:

 • Współpraca z jednotorowymi aparatami telefonicznymi CB poprzez pojedynczą parę miedzianą;
 • Przetwarzanie sygnałów akustycznych w postać cyfrową PCM 64 kb/s i odwrotnie kanałowych danych cyfrowych w postać akustyczną;
 • Zasilanie linii abonenckiej napięciem 48 V (opcjonalnie z możliwością zmiany polaryzacji);
 • Wykrywanie zamknięcia pętli prądowej (podniesienia mikrotelefonu);
 • Wykrywanie impulsowania (wybierania numeru) z aparatu telefonicznego i przesyłanie go do odległej krotnicy;
 • Wysyłanie do współpracującego aparatu telefonicznego prądu dzwonienia (zewu).

Konstrukcja mechaniczna:

 • Pakiet wykonany jest w postaci obwodu drukowanego o wymiarach 234 mm x 160 mm (podwójna Eurokarta);
 • Płyta czołowa zamocowana jest na dłuższym boku obwodu drukowanego. Znajdują się na niej uchwyty służące do wyciągania pakietu z krotnicy;
 • Z tyłu usytuowano dwa złącza służące do połączenia pakietu z magistralą krotnicy (wyprowadzenia abonenckie, interfejs do współpracy z pakietem KPR-e i zasilanie).

Kwalifikacja mechaniczno-klimatyczna:

 • Pakiet KCA kwalifikuje się do grupy N1-UZ-II-(A i B) wg NO 06-A101:2005 (sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej) z odstępstwem w zakresie temperatur granicznych (przechowywania), wynoszącym od -40°C do +60°C;
 • Pakiet jest przystosowany do instalowania w ogrzewanych pomieszczeniach i budowlach (po zamontowaniu w krotnicy KX-30/PCM lub KX-30/PCM8), i może pracować w zakresie temperatur od +5°C do +50°C (maksymalna wilgotność względna 80% przy temperaturze +25°C);
 • W przypadku instalowania pakietu w krotnicy KX-30/PCM/P (w hermetycznej obudowie) pakiet może pracować w dopuszczalnym zakresie temperatur dla tej krotnicy, tj. od -30°C do +50°C.

Karta katalogowa: