Pakiet KCC przeznaczony jest do instalacji w krotnicy KX-30/PCM, KX-30/PCM8 lub KX-30/PCM/P, służy do współpracy z obwodami abonenckimi automatycznej centrali telefonicznej dowolnego typu. Pakiet posiada dwa niezależne kanały. Para krotnic wyposażona w pakiety KCA i KCC zastępuje dwa naturalne łącza abonenckie.

Przeznaczenie:

 • Budowa dostępowych analogowych łączy abonenckich na bazie dzierżawionych par miedzianych, umożliwiając połączenie pomiędzy aparatami i centralami telefonicznymi centralnej baterii.

Funkcje pakietu:

 • Współpraca z pakietem KCA w krotnicy współpracującej;
 • Współpraca po stronie liniowej z obwodami abonenckimi automatycznej centrali telefonicznej dowolnego typu;
 • Obciążanie obwodów centrali po podniesieniu mikrotelefonu aparatu telefonicznego podłączonego do współpracującego pakietu KCA;
 • Przetwarzanie sygnałów akustycznych w postać cyfrową i odwrotnie kanałowych danych cyfrowych w postać akustyczną;
 • Wykrywanie zmiany polaryzacji napięcia linii od centrali;
 • Przekazywanie impulsowania (wybieranie numeru) pochodzącego od odległego abonenta do centrali;
 • Wykrywanie sygnału zewu od centrali i przekazywanie informacji o nim do współpracującego pakietu KCA.

Konstrukcja mechaniczna:

 • Pakiet wykonany jest w postaci obwodu drukowanego o wymiarach 234 mm x 160 mm (podwójna Eurokarta);
 • Płyta czołowa zamocowana jest na dłuższym boku obwodu drukowanego. Znajdują się na niej uchwyty służące do wyciągania pakietu z krotnicy;
 • Z tyłu usytuowano dwa złącza służące do połączenia pakietu z magistralą krotnicy (wyprowadzenia abonenckie, interfejs do współpracy z pakietem KPR-e i zasilanie).

Kwalifikacja mechaniczno-klimatyczna:

 • Pakiet KCC kwalifikuje się do grupy N1-UZ-II-(A i B) wg NO 06-A101:2005 (sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej) z odstępstwem w zakresie temperatur granicznych (przechowywania), wynoszącym od -40°C do +60°C;
 • Pakiet jest przystosowany do instalowania w ogrzewanych pomieszczeniach i budowlach (po zamontowaniu w krotnicy KX-30/PCM lub KX-30/PCM8), i może pracować w zakresie temperatur od +5°C do +50°C (maksymalna wilgotność względna 80% przy temperaturze +25°C);
 • W przypadku instalowania pakietu w krotnicy KX-30/PCM/P (w hermetycznej obudowie) pakiet może pracować w dopuszczalnym zakresie temperatur dla tej krotnicy, tj. od -30°C do +50°C.

Karta katalogowa: