Pakiet KCW przeznaczony jest do instalacji w krotnicy KX-30/PCM, KX-30/PCM8 lub KX-30/PCM/P, służy do współpracy z jednotorowymi translacjami wychodzącymi central telefonicznych. Na pakiecie znajdują się dwa niezależne kanały. Para krotnic wyposażona w pakiety KCW i KCP zastępuje dwa naturalne łącza międzycentralowe jednotorowe.

Przeznaczenie:

 • Budowa wychodzących translacji międzycentralowych jednotorowych z sygnalizacją w pętli;
 • Budowa dalekosiężnych łączy akustycznych niekomutowanych bez sygnalizacji;
 • Budowa systemów teletransmisyjnych opartych na modemach jednotorowych.

Funkcje pakietu:

 • Współpraca z wychodzącymi translacjami centralowymi poprzez pojedyncze pary miedziane (po jednej na kanał);
 • Przetwarzanie sygnałów akustycznych w postać cyfrową i odwrotnie kanałowych danych cyfrowych w postać akustyczną;
 • Zasilanie linii (od translacji) napięciem -48 V z możliwością zmiany polaryzacji;
 • Wykrywanie stanu zamknięcia pętli prądowej (zajęcia linii);
 • Przekazywanie impulsowania (wybieranie numeru) od współpracującej translacji wychodzącej do odległej krotnicy, w której zainstalowano pakiet translacji przychodzącej KCP.

Konstrukcja mechaniczna:

 • Pakiet wykonany jest w postaci obwodu drukowanego o wymiarach 234 mm x 160 mm (podwójna Eurokarta);
 • Płyta czołowa zamocowana jest na dłuższym boku obwodu drukowanego. Znajdują się na niej uchwyty służące do wyciągania pakietu z krotnicy;
 • Z tyłu usytuowano dwa złącza służące do połączenia pakietu z magistralą krotnicy (wyprowadzenia abonenckie, interfejs do współpracy z pakietem KPR-e i zasilanie).

Opis współpracy pakietów KCW i KCP
Pakiet KCW wysyła napięcie zasilające (-48 V) do translacji wychodzącej centrali i odczytuje stan zamknięcia pętli dla prądu stałego. Pakiet KCP przyjmuje napięcie z translacji przychodzącej i powtarza stan zamknięcia pętli odczytany z pakietu KCW. Jednocześnie pakiet KCP odczytuje stan biegunowości napięcia z translacji przychodzącej i przekazuje do pakietu KCW, gdzie biegunowość może być zmieniana przy pomocy przekaźnika.

Kwalifikacja mechaniczno-klimatyczna:

 • Pakiet KCW kwalifikuje się do grupy N1-UZ-II-(A i B) wg NO 06-A101:2005 (sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej) z odstępstwem w zakresie temperatur granicznych (przechowywania), wynoszącym od -40°C do +60°C;
 • Pakiet jest przystosowany do instalowania w ogrzewanych pomieszczeniach i budowlach (po zamontowaniu w krotnicy KX-30/PCM lub KX-30/PCM8), i może pracować w zakresie temperatur od +5°C do +50°C (maksymalna wilgotność względna 80% przy temperaturze +25°C);
 • W przypadku instalowania pakietu w krotnicy KX-30/PCM/P (w hermetycznej obudowie) pakiet może pracować w dopuszczalnym zakresie temperatur dla tej krotnicy, tj. od -30°C do +50°C.

Karta katalogowa: