Pakiet KEM1 przeznaczony jest do instalacji w krotnicy KX-30/PCM lub KX-30/PCM8, służy do współpracy z centralami analogowymi wyposażonymi w jednotorowe łącza międzycentralowe o sygnalizacji E/M. Para krotnic wyposażona w pakiety KEM1 zastępuje dwa naturalne łącza jednotorowe z sygnalizacją E/M.

Przeznaczenie:

 • Budowa dwukierunkowych jednotorowych translacji międzycentralowych z sygnalizacją na żyłach sygnalizacyjnych E i M;
 • Budowa dalekosiężnych łączy akustycznych niekomutowanych;
 • Budowa systemów teletransmisyjnych opartych na modemach jednotorowych.

Funkcje pakietu:

 • Współpraca z jednotorowymi translacjami analogowymi typu E/M poprzez dwie pary miedziane (jedna para dla sygnału akustycznego i druga para do sygnalizacji E i M) dla każdego kanału;
 • Przetwarzanie sygnałów akustycznych w postać cyfrową i odwrotnie kanałowych danych cyfrowych w postać akustyczną;
 • Zasilanie żyły E napięciem -48 V;
 • Wykrywanie stanu zwarcia na żyle E do masy zasilania (‚+’);
 • Zwieranie żyły M do masy zasilania (‚+’);
 • Sygnalizacja stanu żył E i M za pomocą diod świecących na płycie czołowej;
 • Możliwość wyboru bitów sygnalizacyjnych (‚a’ lub ‚b’) i ich polaryzacji po stronie nadawczej i odbiorczej.

Współpraca pakietów KEM1:
Zadaniem pary krotnic wyposażonych w pakiety KEM1, jest połączenie central analogowych posiadających możliwość współpracy jednotorowej z sygnalizacją E/M. Stany sygnalizacyjne, nadawane po przewodzie nadawczym E przez dowolną centralę, są przekazywane do drugiej centrali po przewodzie odbiorczym M.

Konstrukcja mechaniczna:

 • Pakiet wykonany jest w postaci obwodu drukowanego o wymiarach 234 mm x 160 mm (podwójna Eurokarta);
 • Płyta czołowa zamocowana jest na dłuższym boku obwodu drukowanego. Znajdują się na niej uchwyty służące do wyciągania pakietu z krotnicy;
 • Z tyłu usytuowano dwa złącza służące do połączenia pakietu z magistralą krotnicy (wyprowadzenia abonenckie, interfejs do współpracy z pakietem KPR-e i zasilanie).

Kwalifikacja mechaniczno-klimatyczna:

 • Pakiet KEM1 kwalifikuje się do grupy N1-UZ-II-(A i B) wg NO 06-A101:2005 (sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej) z odstępstwem w zakresie temperatur granicznych (przechowywania), wynoszącym od -40°C do +60°C;
 • Pakiet jest przystosowany do instalowania w ogrzewanych pomieszczeniach i budowlach (po zamontowaniu w krotnicy KX-30/PCM lub KX-30/PCM8), i może pracować w zakresie temperatur od +5°C do +50°C (maksymalna wilgotność względna 80% przy temperaturze +25°C);
 • W przypadku instalowania pakietu w krotnicy KX-30/PCM/P (w hermetycznej obudowie) pakiet może pracować w dopuszczalnym zakresie temperatur dla tej krotnicy, tj. od -30°C do +50°C.

Karta  katalogowa: