Pakiet KMB przeznaczony jest do instalacji w krotnicy KX-30/PCM, KX-30/PCM8 lub KX-30/PCM/P, służy do współpracy z aparatami i łącznicami telefonicznymi MB o sygnalizacji induktorowej. Para krotnic wyposażona w pakiety KMB zastępuje dwa naturalne łącza MB.

Przeznaczenie:

 • Budowa systemów łączności z sygnalizacją induktorową (zewem) na bazie dzierżawionych par miedzianych umożliwiając połączenie pomiędzy aparatami i łącznicami telefonicznymi MB;
 • Budowa dalekosiężnych łączy akustycznych niekomutowanych;
 • Budowa systemów teletransmisyjnych opartych na modemach jednotorowych.

Funkcje pakietu:

 • Współpraca z aparatami i łącznicami telefonicznymi MB poprzez pojedynczą parę miedzianą;
 • Przetwarzanie sygnałów akustycznych w postać cyfrową PCM 64 kb/s i odwrotnie kanałowych danych cyfrowych w postać akustyczną;
 • Wykrywanie sygnału zewu od współpracującego urządzenia MB (aparatu lub łącznicy) i przekazanie go w postaci cyfrowej do pakietu KPR-e (umożliwiając przesłanie go traktem liniowym TL lub stacyjnym TS do odległej krotnicy);
 • Wysłanie sygnału zewu do współpracującego urządzenia MB (na podstawie sygnalizacji odebranej z traktu liniowego TL lub stacyjnego TS przez pakiet KPR-e).

Konstrukcja mechaniczna:

 • Pakiet wykonany jest w postaci obwodu drukowanego o wymiarach 234 mm x 160 mm (podwójna Eurokarta);
 • Płyta czołowa zamocowana jest na dłuższym boku obwodu drukowanego. Znajdują się na niej uchwyty służące do wyciągania pakietu z krotnicy;
 • Z tyłu usytuowano dwa złącza służące do połączenia pakietu z magistralą krotnicy (wyprowadzenia abonenckie, interfejs do współpracy z pakietem KPR-e i zasilanie).

Kwalifikacja mechaniczno-klimatyczna:

 • Pakiet KMB kwalifikuje się do grupy N1-UZ-II-(A i B) wg NO 06-A101:2005 (sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej) z odstępstwem w zakresie temperatur granicznych (przechowywania), wynoszącym od -40°C do +60°C;
 • Pakiet jest przystosowany do instalowania w ogrzewanych pomieszczeniach i budowlach (po zamontowaniu w krotnicy KX-30/PCM lub KX-30/PCM8), i może pracować w zakresie temperatur od +5°C do +50°C (maksymalna wilgotność względna 80% przy temperaturze +25°C);
 • W przypadku instalowania pakietu w krotnicy KX-30/PCM/P (w hermetycznej obudowie) pakiet może pracować w dopuszczalnym zakresie temperatur dla tej krotnicy, tj. od -30°C do +50°C.

Karta katalogowa: