Pakiet KPSe przeznaczony jest do instalacji w krotnicy KX 30/PCM lub KX 30/PCM8, służy do współpracy z cyfrowymi urządzeniami wyposażonymi w styk Ethernet 10BaseT / 100BaseTX, spełniający wymagania i zalecenia IEEE 802.1 i IEEE 802.3. Para krotnic wyposażona w pakiety KPSe tworzy pojedynczy trakt cyfrowy o efektywnej przepływności: 64, 128, 256, 512 lub 1024kb/s.

Przeznaczenie:
– Realizacja połączeń sieci komputerowych LAN o przepływnościach 64, 128, 256, 512 lub 1024 kb/s poprzez styk Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX;
– Budowa łącza dostępowego do sieci LAN.

Funkcje pakietu:
– Współpraca z urządzeniem transmisji danych poprzez styk Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX;
– Łączenie grupy kanałów podstawowych krotnicy w jeden strumień o szybkości 64, 128, 256, 512 lub 1024 kb/s – deklarowanie kanałów dokonywane jest z pulpitu operatora PO-240 lub z Systemu Zarządzania;
– Filtracja pakietów przychodzących (warstwa 2);
– Sygnalizacja aktywności i szybkości źródła danych za pomocą diod świecących na płycie czołowej.

Konstrukcja mechaniczna
Pakiet KPSe wykonany jest na bazie obwodu drukowanego o wymiarach 234 mm x 160 mm (podwójna Eurokarta).
Płyta czołowa została zamocowana na dłuższym boku obwodu drukowanego. Znajdują się na niej uchwyty służące do wyciągania pakietu z krotnicy, złącze do podłączenia źródła danych poprzez styk Ethernet, a także diody sygnalizacyjne.
Z tyłu umieszczone są dwa złącza, służące do połączenia pakietu z magistralą krotnicy (interfejs do współpracy w pakietem KPR-e i zasilanie).

Kwalifikacja mechaniczno-klimatyczna:
– Pakiet KPSe kwalifikuje się do grupy N1-UZ-II-(A i B) wg NO 06-A101:2005 (sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej) z odstępstwem w zakresie temperatur granicznych (przechowywania), wynoszącym od -40°C do +60°C.
– Pakiet jest przystosowany do instalowania w ogrzewanych pomieszczeniach i budowlach (po zamontowaniu w krotnicy KX-30/PCM lub KX-30/PCM8), i może pracować w zakresie temperatur od +5°C do +50°C (maksymalna wilgotność względna 80% przy temperaturze +25°C).
– W przypadku instalowania pakietu w krotnicy KX-30/PCM/P (w hermetycznej obudowie) pakiet może pracować w dopuszczalnym zakresie temperatur dla tej krotnicy, tj. od -30°C do +50°C.

Karta katalogowa: