Pakiet KZA przeznaczony jest do instalacji w krotnicy KX-30/PCM, KX-30/PCM8 lub KX-30/PCM/P, służy do współpracy z jednotorowymi aparatami telefonicznymi typu CB o sygnalizacji dekadowej lub DTMF
z możliwością wysłania sygnału taryfikacji 16 kHz do abonenta. Para krotnic wyposażona w pakiety KZA
i KZC zastępuje dwa naturalne łącza abonenckie.

Przeznaczenie:
– Budowa dostępowych analogowych łączy abonenckich na bazie dzierżawionych par miedzianych umożliwiając połączenie pomiędzy aparatami i centralami telefonicznymi centralnej baterii
z możliwością przesyłania sygnału taryfikacji 16 kHz.

Funkcje pakietu:
– Współpraca z jednotorowymi aparatami telefonicznymi CB poprzez pojedynczą parę miedzianą;
– Przetwarzanie sygnałów akustycznych w postać cyfrową i odwrotnie kanałowych danych cyfrowych
w postać akustyczną;
– Zasilanie linii abonenckiej napięciem -48 V z możliwością zmiany polaryzacji napięcia;
– Wykrywanie zamknięcia pętli prądowej (podniesienia mikrotelefonu) i impulsowania;
– Wysyłanie do współpracującego aparatu telefonicznego prądu dzwonienia (zewu);
– Współpraca z pakietem KZC zainstalowanym w odległej krotnicy umożliwiając przesyłanie sygnałów taryfikacyjnych 16 kHz;
– Sygnalizacja stanu linii oraz obecności impulsów taryfikacyjnych za pomocą diod świecących na płycie czołowej.

Konstrukcja mechaniczna:
– Pakiet wykonany jest w postaci obwodu drukowanego o wymiarach 234 mm x 160 mm (podwójna Eurokarta).
– Płyta czołowa zamocowana jest na dłuższym boku obwodu drukowanego. Znajdują się na niej uchwyty służące do wyciągania pakietu z krotnicy.
– Z tyłu usytuowano dwa złącza służące do połączenia pakietu z magistralą krotnicy (wyprowadzenia abonenckie, interfejs do współpracy z pakietem KPR-e i zasilanie).

Kwalifikacja mechaniczno-klimatyczna:
– Pakiet KZA kwalifikuje się do grupy N1-UZ-II-(A i B) wg NO 06-A101:2005 (sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej) z odstępstwem w zakresie temperatur granicznych (przechowywania), wynoszącym od -40°C do +60°C.
– Pakiet jest przystosowany do instalowania w ogrzewanych pomieszczeniach i budowlach (po zamontowaniu w krotnicy KX-30/PCM lub KX-30/PCM8), i może pracować w zakresie temperatur od +5°C do +50°C (maksymalna wilgotność względna 80% przy temperaturze +25°C).
– W przypadku instalowania pakietu w krotnicy KX-30/PCM/P (w hermetycznej obudowie) pakiet może pracować w dopuszczalnym zakresie temperatur dla tej krotnicy, tj. od -30°C do +50°C.

Karta katalogowa: