Produkty

Cechy produktu

R-450C-PR

Preselektor

R-450C-PR_ISO1.jpg

Preselektor R-450C-PR przewidziany jest do pracy z radiostacją R-450C. Umożliwia jednoczesną i niezależną pracę wielu bardzo blisko położonych radiostacji (np. w jednym wozie) przy odstępie międzykanałowym wynoszącym nie mniej niż 100 MHz dla lokalizacji na jednym wozie.

Podczas odbioru preselektor R-450C-PR poprawia selektywność toru odbiorczego, natomiast podczas nadawania zmniejsza dodatkowo poziom szumów i zakłóceń generowanych przez tor nadawczy. Zastosowanie preselektora eliminuje także wpływ innych systemów radiowych dużej mocy pracujących w pasmach KF, UKF lub VHF na jakość odbioru radiostacji R-450C.

Preselektor R-450C-PR spełnia funkcję filtra pasmowo-przepustowego niezależnego dla każdego wejścia antenowego osobno. Sterowanie odbywa się po interfejsie elektrycznym typu RS232C za pomocą dwubajtowych komend. Każdy z kanałów można sterować wspólnie lub niezależnie.

Preselektor R-450C-PR kwalifikuje się do grupy N.7-O-II-(A i B) wg NO-06-A101:2005 i NO-06-A103:2005 (sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej), w zakresie temperatur pracy wynoszącym od minus 30°C do plus 60°C i odstępstwem w zakresie temperatur granicznych (przechowywania), wynoszącym od minus 40°C do plus 65°C.

Preselektor R-450C-PR jest urządzeniem funkcjonującym (pracującym) podczas ruchu i przeznaczonym do eksploatacji w jednym położeniu.

Pobierz ulotkę:

R-450C-PR – PL
R-450C-PR – ENG