Produkty

Cechy produktu

R-450W

Radiostacja wielozakresowa

r-450w_bez-tla.png
r-450w_bez-tla.png

Radiostacje R-450W przeznaczone są do tworzenia bezprzewodowych lokalnych (LAN) i rozległych (WAN) sieci pakietowych IPv4, wykorzystujących pasma VHF i UHF (od 30 MHz do 2400 MHz).

Radiostacja wielozakresowa umożliwia pracę w trzech podzakresach częstotliwości jednocześnie z możliwością przekazywania danych i głosu pomiędzy podzakresami.

Dzięki różnym właściwościom propagacyjnych poszczególnych podzakresów częstotliwości pracy radiostacji, umożliwi ona tworzenie bardzo elastycznych struktur dowodzenia, zapewniając:

  • organizację bezprzewodowych połączeń pomiędzy obiektami stacjonarnymi i ruchomymi, jak również sieci dostępowych dużej pojemności do systemu przewodowo-radioliniowego szczebla brygady – dywizji – korpusu, zgodnie z opracowywanym standardem WBWF o przepływności do 8 Mb/s;
  • łączność pomiędzy obiektami stacjonarnymi oraz mobilnymi (np. rozpoznawczymi, dowódczo–sztabowymi, czy środkami ogniowymi) na odległość do 50 km z maksymalną przepływnością do 82 kb/s, zgodnie ze standardami NATO – STANAG 5630, 5631, 5632, 5634 (po ich pełnej implementacji);
  • organizację łączności na szczeblu drużyny, plutonu z możliwością prowadzenia rozmów pomiędzy 5 grupami jednocześnie na tej samej częstotliwości oraz transferu danych z przepływnością do 1 Mb/s na połączenie.

Powyższe cechy umożliwiają wykorzystanie R-450W do tworzenia infrastruktury telekomunikacyjnej sieciocentrycznych systemów dowodzenia od szczebla brygady – batalionu do szczebla drużyny. Radiostacje należą do najnowszej generacji urządzeń, opartych na technologii SDR – w których modulacja i sterowanie realizowane są programowo (Software Defined Radio).

Radiostacja wielozakresowa R-450W wyposażona jest także w wewnętrzny moduł szyfrujący, bazujący na protokole SCIP (Secure Communication Interoperability Protocol), zgodnym ze STANAG 5068. Pozwala on na utajnienie transmisji użytkownika (fonia oraz dane) w ustandaryzowany sposób, zapewniając interoperacyjność kryptograficzną z przyszłymi rozwiązaniami sojuszniczymi i koalicyjnymi, jak również zgodność z materiałem kluczowym, generowanym w sposób przewidziany dla urządzeń SCIP oraz NINE.

Pobierz ulotkę:

R-450W – POLSKI
R-450W – ENGLISH