Linie radiowe oferowane przez Transbit Sp. z o.o. na wyłączne potrzeby Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Linie radiowe serii PAXLINK-M umożliwiają dwukierunkową łączność telemetryczną i przekaz wideo w czasie rzeczywistym z Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP) do stacji naziemnej.

Architektura linii radiowej PAXLINK-M opiera się na technologii SDR (Software Defined Radio), na bazie której możliwa jest implementacja dowolnego waveformu zgodnego z wymaganiami użytkownika. Elastyczna konstrukcja PAXLINK-M daje możliwość implementacji dodatkowych funkcjonalności, takich jak kryptografia i zabezpieczenia w zakresie walki elektronicznej (frequency hopping).

Urządzenia z serii PAXLINK-M mogą pracować w dowolnym podpaśmie częstotliwości z zakresu 200–6000 MHz i dysponować mocą, w zależności od przeznaczenia, do 10 W. Konstrukcja sprzętowa linii radiowych PAXLINK-M umożliwia pracę z podziałem czasowym (TDD), mieszanym FDM i TDD.

W/w platformy wyposażone są w kryptografię wykonaną w oparciu o algorytm AES256. Umożliwiają one przesyłanie skompresowanego obrazu wideo typu PAL. Rozwiązanie sprzętowe daje możliwość dołączenia do trzech źródeł analogowego sygnału PAL typu „composite” lub jednego pracującego w trybie „component”. Drugim rodzajem źródła wideo jest cyfrowy interfejs HDMI. W module montowanym na platformie dostępne są dwa wejścia cyfrowe HDMI, co daje możliwość dołączenia kamery dziennej lub IR pracującej w rozdzielczości FULL HD lub mniejszej. Strumień wideo jest kompresowany w standardzie H?264. Użytkownik ma możliwość wyboru parametrów kompresji, takich jak rozdzielczość, liczba klatek na sekundę, odstęp pomiędzy klatkami kluczowymi oraz jitter?delay. Kanał danych telemetrycznych jest niezależny (w celu minimalizacji opóźnienia) od kanału wideo. Maksymalna przepływność danych telemetrycznych wynosi ponad 40 kb/s.

Kluczowym parametrem każdego modułu łączności jest zasięg. PAXLINK-M umożliwia w terenie otwartym pewną transmisję wideo z odległości ponad 20 km (BSP na pułapie 500 m).

Zarówno moduł na platformie, jak i moduł naziemny zostały wyposażone w następujące interfejsy komunikacyjne: Ethernet, USB 2.0, port szeregowy. Moduł naziemny został dodatkowo wyposażony w interfejs HDMI do bezpośredniego podłączenia monitora, w celu lokalnej obserwacji obrazu z kamer platformy w czasie rzeczywistym.