Linie radiowe oferowane przez Transbit Sp. z o.o. na wyłączne potrzeby Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Linie radiowe serii PAXLINK-M umożliwiają dwukierunkową łączność telemetryczną i przekaz wideo
w czasie rzeczywistym z Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP) do stacji naziemnej.

Architektura linii radiowej PAXLINK-M opiera się na technologii SDR (Software Defined Radio),
na bazie której możliwa jest implementacja dowolnego waveformu zgodnego z wymaganiami użytkownika. Elastyczna konstrukcja PAXLINK-M daje możliwość implementacji dodatkowych funkcjonalności, takich jak kryptografia i zabezpieczenia w zakresie walki elektronicznej (frequency hopping).

Urządzenia z serii PAXLINK-M mogą pracować w dowolnym podpaśmie częstotliwości z zakresu 200–6000 MHz i dysponować mocą, w zależności od przeznaczenia, do 10 W. Konstrukcja sprzętowa linii radiowych PAXLINK-M umożliwia pracę z podziałem czasowym (TDD), mieszanym FDM i TDD.

W/w platformy wyposażone są w kryptografię wykonaną w oparciu o algorytm AES256. Umożliwiają one przesyłanie skompresowanego obrazu wideo typu PAL. Rozwiązanie sprzętowe daje możliwość dołączenia do trzech źródeł analogowego sygnału PAL typu „composite” lub jednego pracującego
w trybie „component”. Drugim rodzajem źródła wideo jest cyfrowy interfejs HDMI. W module montowanym na platformie dostępne są dwa wejścia cyfrowe HDMI, co daje możliwość dołączenia kamery dziennej lub IR pracującej w rozdzielczości FULL HD lub mniejszej. Strumień wideo jest kompresowany w standardzie H-264. Użytkownik ma możliwość wyboru parametrów kompresji, takich jak rozdzielczość, liczba klatek na sekundę, odstęp pomiędzy klatkami kluczowymi oraz jitter-delay. Kanał danych telemetrycznych jest niezależny (w celu minimalizacji opóźnienia) od kanału wideo. Maksymalna przepływność danych telemetrycznych wynosi ponad 40 kb/s.

Kluczowym parametrem każdego modułu łączności jest zasięg. PAXLINK-M umożliwia w terenie otwartym pewną transmisję wideo z odległości ponad 20 km (BSP na pułapie 500 m).

Zarówno moduł na platformie, jak i moduł naziemny zostały wyposażone w następujące interfejsy komunikacyjne: Ethernet, USB 2.0, port szeregowy. Moduł naziemny został dodatkowo wyposażony
w interfejs HDMI do bezpośredniego podłączenia monitora, w celu lokalnej obserwacji obrazu z kamer platformy w czasie rzeczywistym.