Nadawczy (SPS-1G/TX) i odbiorczy (SPS-1G/RX) separator światłowodowy stanowią podstawowe komponenty regulatorów przepływu jednokierunkowego SPS-1G/TX/RX wyk.01 i SPS-1G/TX/RX wyk.02, produkowanego przez firmę Filbico sp. z o.o. Regulator wykorzystywany jest do produkcji Zestawów Nadawczo-Odbiorczych (ZNO) realizujących kompletne połączenie jednokierunkowe pomiędzy systemami o zróżnicowanym poziomie ochrony informacji. W skład ZNO wchodzi regulator SPS-1G/TX/RX, okablowanie, serwery brzegowe oraz dedykowane i utwardzone oprogramowanie systemowe i aplikacyjne opracowane w firmie Filbico.

Serwery brzegowe ZNO wraz z oprogramowaniem systemowym i aplikacyjnym realizują funkcje bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, identyfikacji
i uwierzytelniania, integralności i dostępności, rozliczalności/audytu oraz reakcji i raportowania incydentów bezpieczeństwa. Oprogramowanie aplikacyjne składa się z dedykowanych aplikacji transmisyjnych, które dostosowują wybrane protokoły sieciowe do specyfiki transferów jednokierunkowych.

Konstrukcja i konfiguracja zestawów ZNO spełniają wymagania bezpieczeństwa stawiane w trakcie akredytacji zgodnej z Ustawą o Ochronie Informacji Niejawnych i upraszczają w ten sposób wdrażanie połączeń międzysystemowych pomiędzy sieciami teleinformatycznymi dopuszczonymi do przetwarzania informacji niejawnych. Architektura zestawów ZNO podąża za rekomendacjami dyrektywy NATO ACC/322-D/0030 dla bram międzysystemowych.

Wdrożenie zestawów ZNO gwarantuje zachowanie poufności informacji przetwarzanych w systemie
o wyższym poziomie ochrony oraz integralności danych w systemie o poziomie niższym. Cel ten osiągany jest przez zastosowanie pełnej kontroli przepływu informacji pomiędzy łączonymi systemami oraz blokadę przepływu jakiejkolwiek informacji z systemu wyższego do niższego.

 

Separatory SPS-1G/TX i SPS-1G/RX występują w dwóch wykonaniach:

  • SPS-1G/TX-01 i SPS-1G/RX-01 – do wykorzystania w zastosowaniach w warunkach klimatycznych zgodnych z wymaganiami komercyjnymi;

SPS-1GTX-01_ISO_2_500

  • SPS-1G/TX-02 i SPS-1G/RX-02 – do wykorzystania w zastosowaniach, gdzie wymagana jest zwiększona odporność na warunki klimatyczne i mechaniczne, np. do zastosowań militarnych.

SPS-1GRX02_ISO_2_500

Separatory SPS-1G/TX i SPS-1G/RX produkowane są wyłącznie na potrzeby firmy Filbico sp. z o.o.