Produkty

Cechy produktu

SZAŁ 2010

Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi

tablet z SZAŁ.PNG

Szał 2010 to zaawansowane oprogramowanie umożliwiające kompleksowe planowanie, zarządzanie i monitorowanie sieci   teleinformatycznych.

Architektura

Oprogramowanie SZAŁ 2010 składa się z:

 • rozproszonej sieci Agentów odpowiedzialnych za zarządzanie i monitorowanie urządzeniami sieci teleinformatycznej,
 • serwera z bazą danych,
 • szeregu aplikacji klienckich działających na stacjach roboczych.

Dzięki rozproszonej architekturze zapewnia dostarczanie w czasie rzeczywistym informacji o monitorowanym systemie równocześnie do wielu stanowisk obserwacyjnych przy minimalnym wykorzystaniu dostępnego pasma.

Bezpieczeństwo

Oprogramowanie zapewnia rozproszony mechanizm zarządzania użytkownikami i uprawnieniami. Wszystkie zdarzenia, alarmy i akcje podejmowane przez użytkownika są logowane w bazie danych, co umożliwia ich późniejszą analizę.

Rozszerzalność

Umożliwia integrację z innymi systemami w zakresie autoryzacji i autentykacji, eksportu danych o monitorowanym systemie oraz importu danych dotyczących planowania za pomocą interfejsów SOAP/XML.

Funkcje Geograficzne

Wszystkie informacje są powiązane ze współrzędnymi geograficznymi i zaprezentowane z podkładem map cyfrowych.

Oprogramowanie dysponuje zaawansowanymi funkcjami przetwarzania danych wysokościowych terenu. Pozwala na wykreślanie profili terenu, obrazowanie poziomic i wyznaczanie map widoczności radiowej.

Funkcje Planistyczne

Oprogramowanie SZAŁ 2010 umożliwia planowanie architektury systemu teleinformatycznego. Planowanie obejmuje warstwę połączeń fizycznych, w tym połączeń radiowych. Obliczane jest tłumienie wynikające z ukształtowania terenu i dostępne jest narzędzie do automatycznego przyporządkowywania częstotliwości radiowych. Oprogramowanie umożliwia również zaplanowanie kompleksowo wszystkich ustawień poszczególnych urządzeń wchodzących w skład systemu. Po zakończeniu planowania możliwe jest wygenerowanie raportów dla poszczególnych obiektów systemu teleinformatycznego z zapisem wszystkich zaplanowanych ustawień.

Zarządzanie siecią teleinformatyczną

 • Zarządzanie uprawnieniami
 • Monitorowanie stanu sieci teleinformatycznej
 • Zdalne zarządzanie urządzeniami
 • Tworzenie dziennika logów z pracy systemu

Integracja z systemem dowodzenia SZAFRAN

 • Raportowanie online stanu sieci do systemu SZAFRAN
 • Import planów z systemu SZAFRAN
 • Możliwa integracja z innymi systemami

Planowanie

 • Automatyczny przydział częstotliwości
 • Mapy zasięgu radiowego na podstawie danych terenowych.
 • Zarządzanie magazynem urządzeń i jednostek
 • Planowanie rozmieszczenia w terenie elementów sieci.
 • Planowanie konfiguracji poszczególnych urządzeń
 • Automatyczne generowanie i drukowanie raportów z planów z informacjami o konfiguracji.

 

Pobierz ulotkę: