STORCZYK 2010 jest zintegrowanym cyfrowym systemem łączności specjalnej, przeznaczonym
do stosowania na szczeblu taktycznym, w systemie polowym i stacjonarnym.

Produkujemy wszystkie podstawowe urządzenia składowe tego systemu (z wyjątkiem urządzeń utajniających), na ich bazie WZŁ nr 1 wytwarza aparatownie łączności RWŁC-10/T i RWŁC-10/K.

Urządzenia te wchodzą także w skład wielu innych specjalizowanych systemów, takich jak
LOARA i ZWD-10 (produkcji RAWAR), ŁOWCZA, SZAFRAN (produkcji PIT) czy IRYS (produkcji WZŁ nr 2). System współpracuje również na poziomie łączy fizycznych, logicznych i wymiany informacji z systemem taktycznej łączności pola walki RADION® i urządzeniami wchodzącymi w skład tego systemu.

STORCZYK 2010 jest systemem w całości opracowanym i produkowanym w kraju, spełniającym wszystkie normy NATO, uzyskującym bardzo pozytywne opinie użytkowników i zachodnich ekspertów. System jest stale rozwijany wraz z rosnącymi i zmieniającymi się wymaganiami.

Od wielu lat Ruchome Węzły Łączności Cyfrowej RWŁC-10/K/T, tworzące szkielet systemu łączności taktycznej Wojsk Lądowych, z powodzeniem biorą udział w międzynarodowych ćwiczeniach NATO, takich jak: Combined Endeavor, Cristal Eagle, czy Strong Resolve. Obiekty spełniają zalecenia STANAG, gwarantując polskim jednostkom pełną interoperacyjność w zakresie łączności fonicznej i transmisji danych.

W 2002 r. zakończyliśmy opracowanie i wdrożenie do produkcji radiolinii R-450A, spełniającej wszystkie wymagania MON i NATO. Przeprowadziliśmy także,  z wynikiem pozytywnym, szereg międzynarodowych badań tej radiolinii. Dzięki bardzo nowoczesnej konstrukcji (tzw. software radio) jest ona kompatybilna zarówno ze sprzętem NATO (niemieckim i duńskim, co rozwiązuje problemy MNC NE), jak też eksplowersjaatowanym przez WP i niektóre kraje PfP dotychczasowym sprzętem spełniającym normy EUROCOM. Obecnie w systemie STORCZYK pracuje następna  radiolinii – R-450A-01 o przepustowości 34 Mb/s w każdym kierunku.

STORCZYK 2010, uzupełniony o łącza satelitarne, był z dużym powodzeniem wykorzystywany przez naszych żołnierzy w Iraku i Afganistanie, realizując zarówno łączność utajnioną pomiędzy bazami, jak i jawną z krajem. Dzięki temu systemowi realizowanych było średnio 3500 rozmów dziennie pomiędzy zgrupowaniem PKW, a krajem, co oznacza, że praktycznie każdy żołnierz mógł codziennie kontaktować się z rodziną.

Prowadzimy prace zmierzające do modernizacji produkowanych wspólnie z WZŁ nr 1 aparatowni RWŁC-10/T wersja 2010, co docelowo ma doprowadzić    do opracowania nowej aparatowni łączności, wykorzystującej w większym stopniu elementy systemu RADION®, zalety radiostacji szerokopasmowych SDR oraz dostosowanej przede wszystkim do transmisji pakietowej w sieciach IP przy zachowaniu możliwości prowadzenia transmisji plezjochronicznej tam, gdzie będzie to wymagane. Nowe aparatownie będą dostosowane do korzystania z urządzeń utajniających w technologii SCIP i NINE.