Pakiet ramkowania i sygnalizacji KPR-e, instalowany w krotnicy KX-30/PCM, KX-30/PCM8 lub KX-30/PCM/P, służy do współpracy z pakietami kanałowymi krotnicy z jednej strony, z drugiej natomiast posiada dwa trakty cyfrowe E1 wyposażone w styk spełniający wymagania zalecenia G.703 lub opcjonalnie HDSL. Organizacja ramek obu traktów zgodna jest z zaleceniem G.704.

Przeznaczenie:

 • Multipleksacja i demultipleksacja ramek E1 (PCM30/32) z danymi pochodzącymi od pakietów kanałowych (wraz z sygnalizacją);
 • Zarządzanie pracą krotnicy.

Funkcje pakietu:

 • Współpraca z pakietem KPR-e, zainstalowanym we współpracującej odległej krotnicy, umożliwiająca wymianę ramek E1 (PCM30/32) z sygnalizacją R2 (Q.421, Q.422 i Q.424);
 • Współpraca z krotnicowymi pakietami kanałowymi od strony magistrali wewnętrznej krotnicy;
 • Współpraca po stronie liniowej (trakt liniowy TL) z urządzeniami teletransmisyjnymi o traktach zgodnych z zaleceniami G.703, G.704 i o przepływności 2,048 Mb/s;
 • Współpraca po stronie stacyjnej (trakt stacyjny TS) z centralami elektronicznymi, o traktach międzycentralowych, zgodnych z zaleceniami G.703, G.704 i o przepływności 2,048 Mb/s;
 • Współpraca dwóch pakietów KPR-e poprzez dwuparowe łącze HDSL, po zainstalowaniu opcjonalnych modułów HDSL na obu pakietach; transmisja może być realizowana zarówno na trakcie liniowym TL jak i stacyjnym TS;
 • Kierowanie dowolnej wiązki szczelin z pakietów kanałowych do traktu liniowego TL lub do traktu stacyjnego TS wraz z sygnalizacją skojarzoną;
 • Kierowanie dowolnej wiązki szczelin z traktu liniowego TL bezpośrednio do traktu stacyjnego TS wraz z sygnalizacją skojarzoną z tymi szczelinami (praca drop-insert);
 • Możliwość skierowania sygnalizacji ze szczeliny 16 traktu stacyjnego do dowolnej szczeliny danych traktu liniowego (tzw. tryb SS7);
 • Możliwość przetwarzania sygnalizacji przychodzącej od pakietów lokalnych oraz z traktów;
 • Możliwość wyboru źródła synchronizacji krotnicy z lokalnego oscylatora, z traktu liniowego, stacyjnego lub od cyfrowego pakietu kanałowego;
 • Sygnalizacja stanu traktów za pomocą diod świecących na płycie czołowej;
 • Współpraca z pulpitem operatora PO-240, umożliwiającym skonfigurowanie krotnicy;
 • Współpraca z Systemem Zarządzania poprzez bity narodowe traktu liniowego lub stacyjnego.

Konstrukcja mechaniczna:

 • Pakiet wykonany jest w postaci obwodu drukowanego o wymiarach 234 mm x 160 mm (podwójna Eurokarta);
 • Płyta czołowa zamocowana jest na dłuższym boku obwodu drukowanego. Znajdują się na niej uchwyty służące do wyciągania pakietu z krotnicy;
 • Z tyłu usytuowano dwa złącza służące do połączenia pakietu z magistralą krotnicy (wyprowadzenia abonenckie, interfejs do współpracy z pakietem KPR-e i zasilanie).

Kwalifikacja mechaniczno-klimatyczna:

 • Pakiet KPR-e kwalifikuje się do grupy N1-UZ-II-(A i B) wg NO 06-A101:2005 (sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej) z odstępstwem w zakresie temperatur granicznych (przechowywania), wynoszącym od -40°C do +60°C;
 • Pakiet jest przystosowany do instalowania w ogrzewanych pomieszczeniach i budowlach (po zamontowaniu w krotnicy KX-30/PCM lub KX-30/PCM8), i może pracować w zakresie temperatur od +5°C do +50°C (maksymalna wilgotność względna 80% przy temperaturze +25°C);
 • W przypadku instalowania pakietu w krotnicy KX-30/PCM/P (w hermetycznej obudowie) pakiet może pracować w dopuszczalnym zakresie temperatur dla tej krotnicy, tj. od -30°C do +50°C.

Karta katalogowa: