Pakiet KPV instalowany w krotnicy KX-30/PCM lub KX-30/PCM8 służy do współpracy z cyfrowymi urządzeniami wyposażonymi w styk, spełniający wymagania i zalecenia V.35. Para krotnic wyposażona w pakiety KPV tworzy dwa trakty cyfrowe o przepływnościach: 64, 128, 256, 512 lub 1024 kb/s.

Przeznaczenie:
– Budowa systemów teletransmisyjnych o przepływności 64, 128, 256, 512 lub 1024 kb/s przy współpracy z urządzeniami posiadającymi styk zgodny z zaleceniem V.35;

Funkcje pakietu:
– Konwersja danych cyfrowych z kanałów podstawowych krotnicy w postać spełniającą wymagania <br>i zalecenia V.35;
– Łączenie grupy kanałów podstawowych krotnicy w jeden strumień o szybkości 64, 128, 256, 512 lub 1024 kb/s – deklarowanie kanałów dokonywane jest z pulpitu operatora PO-240 lub z Systemu Zarządzania;
– Sygnalizacja obecności strumienia danych nadawanych i odbieranych oraz stanu pracy pakietu za pomocą diod świecących na płycie czołowej;
– Zakładanie pętli diagnostycznych umożliwiających zawrócenie danych zarówno w stronę współpracującego urządzenia o styku V.35, jak i w stronę magistrali krotnicy do traktu E1).

Konstrukcja mechaniczna:
– Pakiet wykonany jest w postaci obwodu drukowanego o wymiarach 234 mm x 160 mm (podwójna Eurokarta).
– Płyta czołowa zamocowana jest na dłuższym boku obwodu drukowanego. Znajdują się na niej uchwyty służące do wyciągania pakietu z krotnicy.
– Z tyłu usytuowano dwa złącza służące do połączenia pakietu z magistralą krotnicy (wyprowadzenia abonenckie, interfejs do współpracy z pakietem KPR-e i zasilanie).

Kwalifikacja mechaniczno-klimatyczna:
– Pakiet KPV kwalifikuje się do grupy N1-UZ-II-(A i B) wg NO 06-A101:2005 (sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej) z odstępstwem w zakresie temperatur granicznych (przechowywania), wynoszącym od -40°C do +60°C.
– Pakiet jest przystosowany do instalowania w ogrzewanych pomieszczeniach i budowlach (po zamontowaniu w krotnicy KX-30/PCM lub KX-30/PCM8), i może pracować w zakresie temperatur od +5°C do +50°C (maksymalna wilgotność względna 80% przy temperaturze +25°C).
– W przypadku instalowania pakietu w krotnicy KX-30/PCM/P (w hermetycznej obudowie) pakiet może pracować w dopuszczalnym zakresie temperatur dla tej krotnicy, tj. od -30°C do +50°C.

Karta katalogowa: