Pakiet KTG przeznaczony jest do instalacji w krotnicy KX-30/PCM, KX-30/PCM8 lub KX-30/PCM/P, służy do współpracy z dwutorowymi urządzeniami o paśmie akustycznym, np. telegrafii wielokrotnej. Para krotnic wyposażona w pakiety KTG zastępuje dwa analogowe łącza dwutorowe.

Przeznaczenie:
– Budowa dwutorowych łączy dla urządzeń telegrafii akustycznej
– Budowa dalekosiężnych dwutorowych łączy akustycznych niekomutowanych
– Budowa systemów teletransmisyjnych opartych na modemach dwutorowych

Konstrukcja mechaniczna:
– Pakiet wykonany jest w postaci obwodu drukowanego o wymiarach 234 mm x 160 mm (podwójna Eurokarta).
– Płyta czołowa zamocowana jest na dłuższym boku obwodu drukowanego. Znajdują się na niej uchwyty służące do wyciągania pakietu z krotnicy.
– Z tyłu usytuowano dwa złącza służące do połączenia pakietu z magistralą krotnicy (wyprowadzenia abonenckie, interfejs do współpracy w pakietem KPR-e i zasilanie).

Kwalifikacja mechaniczno-klimatyczna:
– Pakiet KTG kwalifikuje się do grupy N1-UZ-II-(A i B) wg NO 06-A101:2005 (sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej) z odstępstwem w zakresie temperatur granicznych (przechowywania), wynoszącym od -40°C do +60°C.
– Pakiet jest przystosowany do instalowania w ogrzewanych pomieszczeniach i budowlach (po zamontowaniu w krotnicy KX-30/PCM lub KX-30/PCM8), i może pracować w zakresie temperatur od +5°C do +50°C (maksymalna wilgotność względna 80% przy temperaturze +25°C).
– W przypadku instalowania pakietu w krotnicy KX-30/PCM/P (w hermetycznej obudowie) pakiet może pracować w dopuszczalnym zakresie temperatur dla tej krotnicy, tj. od -30°C do +50°C.

Karta katalogowa: