Radiolinie rodziny R-450A przeznaczone są do budowy linii radiowych dużej pojemności (High Capacity Line of Sight – HCLOS). Pracują w III rozszerzonym paśmie częstotliwości (III+ wg Enhanced Eurocom System). Należą do najnowszej generacji urządzeń o programowanych metodach modulacji (Software Radio). Radiolinie rodziny R-450A mogą być stosowane zarówno w systemach stacjonarnych, jak i w aparatowniach polowych systemów łączności różnych szczebli (np. RWŁC 10/T). Zaletą radiolinii jest lekka antena o szerokiej wiązce, co umożliwia wykorzystanie lekkich tanich masztów o wysokości 24 .

Dzięki zaawansowanym metodom transmisji możliwe jest osiąganie dużych zasięgów.

Radiolinia umożliwia:

  • Współpracę z radioliniami zgodnymi z zaleceniem STANAG 4212 oraz zgodnymi z zaleceniami Enhanced Eurocom System (część D),
  • Współpracę z radioliniami będącymi obecnie na wyposażeniu WP w zakresie częstotliwości 1350÷1850 MHz oraz dla traktów o przepływności do 2048 kb/s.

 

(*)Wykonania radiolinii cyfrowej R-450A

 

Pobierz ulotkę: