Radiostacje R-450C-01 przeznaczone są do tworzenia bezprzewodowych lokalnych (LAN) i rozległych (WAN) sieci pakietowych IPv4, wykorzystujących pasmo I (od 225 MHz do 400 MHz). Radiostacje cechuje wysoka odporność na zakłócenia i niekorzystne zjawiska propagacyjne, takie jak odbicia sygnału (wielodrogowość) czy zaniki, dzięki czemu możliwa jest organizacja bezprzewodowych sieci komputerowych pomiędzy obiektami ruchomymi (np. rozpoznawczymi), jak również sieci dostępowych dużej pojemności.

Pobierz ulotkę:

R-450C-01 PL

R-450C 01 ENG