Radiolinia cyfrowa R-460A jest odpowiedzią na rosnące potrzeby łączności współczesnego pola walki, związane zarówno z wymaganą większą przepływnością połączeń przy jednoczesnej minimalizacji opóźnień przy przesyłaniu informacji, np. w systemach OPL, jak również z możliwością realizacji w pełni automatycznych sieci radioliniowych dostosowanych do pracy w sieci IP.

Radiolinia cyfrowa R-460A należy do najnowszej generacji linii radiowych o dużej pojemności (HCLOS) na pasmo IV oraz III+. Wyposażona jest w następujące interfejsy:  trakt optyczny  o przepływności do 34 Mb/s, cztery trakty E1  (G.703)  oraz interfejs typu  Ethernet 1 Gb/s, posiada wbudowane zaawansowane algorytmy do ochrony przed zagłuszaniem, zakłócaniem i przechwytywaniem informacji.

Radiolinia cyfrowa R-460A jest  łatwa w obsłudze i utrzymaniu wbudowanej automatyce. Dodatkowo R-460 może być zarządzana zdalnie z użyciem Pulpitu Operatora, SNMPv3 lub zewnętrznej aplikacji instalowanej na komputerze PC.

Radiolinia cyfrowa R-460A jest urządzeniem o  wysokiej skali integracji, łatwo konfigurowalnym, opracowanym w celu spełnienia restrykcyjnych wymagań wojskowych. Dzięki zastosowaniu  technologii radia definiowanego programowo (SDR), radiolinia jest podatna na  wprowadzanie w nowych trybów pracy poprzez modyfikację oprogramowania bez konieczności ingerencji w konstrukcję.

Podstawowe cechy radiolinii:

  • Praca w paśmie III+ i IV
  • Przepływność pracy w paśmie IV – do 200 Mb/s w dupleksie przy dwutorowej transmisji z wykorzystaniem anten MIMO,
  • Przepustowość pracy w paśmie III+ – do 100 Mb/s w dupleksie,
  • Minimalizacja opóźnień i jittera w aplikacjach krytycznych,
  • Możliwość pracy z anteną wielosektorową w celu tworzenia sieci radioliniowych z automatycznym wizowaniem i autokonfiguracją,
  • Kompatybilność z dotychczas stosowanymi radioliniami cyfrowymi z rodziny R-450A w zakresie działania w paśmie III+.

 

Radiolinia występuje w kilku wersjach, w zależności od przeznaczenia.

Radiolinia cyfrowa R-460AM-2

Radiolinia R-460AM-2 to najbardziej rozbudowana wersja radiolinii. W składzie posiada moduł BBU oraz moduły RFU do pracy w paśmie IV (RFU-IV, przeznaczony do montażu na maszcie, w bezpośrednim sąsiedztwie anteny) oraz paśmie III+ (moduł RFU-III). Jeden moduł BBU obsługuje obydwa moduły RFU poprzez połączenie kablami światłowodowymi.

Zestaw może pracować z antenami na pasmo III+ (w tym antenami stosowanymi z radiolinią R-450A) oraz pasmo IV (w tym antenami do pracy w trybie MIMO), ponadto posiada wbudowane mechanizmy do sterowania  anteną z przełączanymi sektorami (Switched Beam), pracujące  jednocześnie w warstwie drugiej i trzeciej modelu ISO/OSI. Możliwa jest dzięki temu praca pojedynczej radiolinii z ośmioma kierunkami na raz w celu pełnienia roli węzła sieci radioliniowej.

Radiolinia cyfrowa R-460AM-2 ma wbudowane specjalne mechanizmy synchronizacji czasu, po doposażeniu w Serwer Synchronizacji Czasu,  umożliwia  synchronizację czasu  drogą radiową z dokładnością nie gorszą niż  50 ns.

Radiolinia cyfrowa R-460A-2 w stosunku do wersji R-460AM-2 nie posiada możliwości pracy w trybie MIMO.

Radiolinia cyfrowa R-460AM to zestaw do pracy wyłącznie w paśmie IV, składający się z modułu BBU oraz modułu RFU-IV. W zakresie pracy w paśmie IV posiada te same możliwości, co radiolinia cyfrowa R-460AM-2.

Radiolinia cyfrowa R-460A to wersja radiolinii R-460AM bez możliwości pracy w trybie MIMO.

W celu dowiązania jednostek do osi/sieci radioliniowej poprzez antenę z przełączanymi sektorami powstała jednopolaryzacyjna wersja radiolinii w postaci pojedynczego bloku na pasmo IV R-460S. Radiolinia cyfrowa R-460S to minimalny zestaw radiolinii, składający się z modułu radiowego. Zapewnia możliwość połączenia radioliniowego punkt-punkt w pasmie IV, posiada jako interfejs użytkownika światłowodowy Ethernet 1Gb/s. Ze względu na swoje niewielkie gabaryty i wagę rekomendowana też jako wynos w sytuacji konieczności rozwinięcia linków radioliniowych ad-hoc i dostępu np. do sieci radioliniowej tworzonej przez radiolinie R-460A z antenami SB.

Radiolinie cyfrowe rodziny R-460 kwalifikują się do grupy klimatycznej N.7-O-II(A i B) wg NO-06-A101 i NO-06-A103 (sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej) w zakresie temperatur pracy, które wynoszą od minus 30°C do plus 60°C i odstępstwem w zakresie temperatur granicznych (przechowywania), które wynoszą od minus 40°C do plus 65°C.

Ponadto, uwzględniając ograniczenia wyszczególnione powyżej, spełniają wymagania środowiskowe dla grup N.7-O-II(A i B), N.9-O-II(A i B) oraz N.10-O-II(A i B) z odstępstwem w zakresie udarów mechanicznych pojedynczych, które wynoszą 200 m/s2.

 

Pobierz ulotkę:

R-460A - POLSKI

R- 460A - ENGLISH