Produkty

Cechy produktu

RP-101

Router pokładowy

rp-101-03_iso_front_bez tla_500.png
rp-101-03_back_IMG_7731_500.jpg
rp-101-03_front_IMG_7730_500.jpg
rp-101-03_iso_front_bez tla_500.png

Urządzenie RP-101 realizuje funkcję routera sieciowego z interfejsami optycznymi, który umożliwia budowanie polowych sieci informatycznych pomiędzy obiektami wyposażonymi w urządzenia obsługujące interfejs typu Ethernet 10/100Base-T/TX i/lub 100Base-FX.

Router pokładowy RP-101 przeznaczony jest do stosowania w zestawach sprzętu przewoźnego (np. aparatowniach polowych) i stacjonarnego wykorzystywanego do budowy sieci IP.

Urządzenie umożliwia budowę szkieletowo-dostępowej sieci teleinformatycznej typu IP. Router udostępnia 4 interfejsy Ethernet różnych typów. Pakietem danych przesyłanym i komutowanym w sieci jest pakiet IP zgodny z zaleceniem RFC 791. RP-101 współpracuje z innymi urządzeniami sieciowymi na rynku, niezależnie od producenta. Bogata funkcjonalność routera umożliwia tworzenie zaawansowanych konfiguracji sieciowych w oparciu o RP-101.

W trakcie pracy w sieci teleinformatycznej oraz sieci WAN urządzenie może współpracować z innymi urządzeniami spełniającymi w/w standardy, w szczególności z urządzeniami produkcji Transbit takimi, jak:

  • Modem SHDSL MSH-4-A
  • Łącznico-krotnica ŁK-24VC-A
  • Zespół zakończeń liniowych ZZL-12E1
  • Zespół zakończeń optycznych ZZO-12R1
  • Aparat AC-16IP-01

RP-101 wykonany jest w grupie N.11-UZ-II(A i B) wg NO-06-A101 i NO-06-A103 (sprzęt wielokrotnego użycia oraz pracy ciągłej) w zakresie temperatur pracy wynoszącym od -10°C do +60°C i odstępstwem w zakresie temperatur granicznych (przechowywania), wynoszącym od -40°C do +65°C i możliwością załączenia w plus 70°C. RP-101 jest urządzeniem przystosowanym do pracy w ruchu i przeznaczonym do eksploatacji w trzech położeniach.

Wykonanie RP-101-01 spełnia wymagania grupy N.11-O-II(A i B) i posiada wyjścia światłowodowe MFM.

Wykonanie RP-101-02 spełnia wymagania grupy N.11-O-II(A i B) i posiada wyjścia światłowodowe ST.

Wykonanie RP-101-03 spełnia wymagania grupy N.7, N.9 i N.11-O-II(A i B), oraz posiada wyjścia światłowodowe MFM lub ST.

 

Pobierz ulotkę:

Inne wersje: